vår erfaring – din trygghet

Kvalitetspolicy

Solid Vedlikehold AS er Norges fremste og eldste leverandør av ISO tjenester. Vi tilbyr totalpakker innenfor Iso-fagene. Totalpakker med løsningsorientert fokus som gir den som kunde effektivitet, kvalitet og økonomisk gevinst. En av våre suksesskriterier er vår fleksibilitet.

Bedriften skal nå sine mål ved høye og kontinuerlig satsing på HMS, kvalitet, effektivitet og god service for våre kunder. Kundene skal oppleve oss som en pålitelig samarbeidspartner. Vi setter strenge krav til oss selv, våre leverandører og samarbeidspartnere. Bedriften er sertifisert i henhold til ISO 9001.

For å oppnå våre mål skal bedriften:

→ Levere iht kundens krav og spesifikasjoner.
→ Åpen kommunikasjon med kunden / Være tilgjengelig og åpen overfor kunden.
→ Opprettholde høy standard på vårt arbeide.
→ Utvikle oss i henhold til nye krav, muligheter og teknologi.
→ Ansatte og ledelse skal jobbe for et godt arbeidsmiljø.

Bedriften søker aktivt etter informasjon og andre data som benyttes til kontinuerlig forbedring. For å lykkes med våre målsettinger er det viktig  opprettholde et sundt og godt arbeidsmiljø ved bedriften som bygger på tillit, kommunikasjon, medvirkning, fleksibilitet og trivsel.


Solid Vedlikehold AS Phone: 56 31 43 00
Postboks 34, 5346 Ågotnes Fax: 56 31 43 01 Mail: post@solid-vedlikehold.no