vår erfaring – din trygghet

Miljø

Solid Vedlikehold er ISO 14001 sertifisert og alle ansatte har et helhetssyn for å unngå miljø- og helserisiko, fremme kretsløptanken og ta hensyn til miljøaspektene under produksjon.

Vi vil kontinuerlig arbeide med forebyggende og forbedrende tiltak for å minske påvirkningen av det ytre- og indre miljøet for å nå våre fastsatte mål. Vi skal i vårt miljøarbeid ha en holdning overfor våre kunder, leverandører, myndigheter og andre interesser som kjennetegnes av åpenhet og saklighet. Vi forplikter oss til å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og de krav organisasjonen pålegger seg.

Alle ansatte skal sikres informasjon og opplæring slik at de kan utføre sine oppgaver på en miljøvennlig og ansvarsfull måte, samt å være aktive deltagere i miljøarbeidet. Solid Vedlikehold AS skal kildesortere sitt avfall til det beste for det ytre miljø og har som målsetting å kildesortere 95% av vårt avfall.

 

Solid Vedlikehold AS Phone: 56 31 43 00
Postboks 34, 5346 Ågotnes Fax: 56 31 43 01 Mail: post@solid-vedlikehold.no