vår erfaring – din trygghet

Opplæring

I Solid Vedlikehold AS legger vi stor vekt på våre medarbeideres kompetanse, for gode fagarbeidere er viktig garanti for at våre kunder skal få oppfylt sine kvalitetskrav. Men kompetanse og utvikling er også svært viktig for den enkeltes trivsel. Vi har derfor som ambisjon at vi i samarbeid med den enkelte skal utarbeide personlige kompetanseplaner og oppdatere CVene fortløpende. Vi legger til rette for at flest mulig skal kunne ta fagbrev, FROSIO og andre relevante eksterne kurs.

Vi har i tillegg et internt modulbasert opplæringsprogram for alle våre ansatte, som inneholder både teoretiske og praktiske kursblokker tilpasset hvilken type stilling den enkelte har i vår organisasjon.Solid Vedlikehold AS Phone: 56 31 43 00
Postboks 34, 5346 Ågotnes Fax: 56 31 43 01 Mail: post@solid-vedlikehold.no